Privacy- en Cookiebeleid

Stichting Boeren voor Buren Osdorperweg 937, 1067 SW Amsterdam
E-mailadres: info@boerenvoorburen.nl
KvK-nummer: 78054915
RSIN: 861247966

Beste bezoeker,
Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Boeren voor Buren in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Boeren voor Buren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze verklaring willen we je goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact via ons contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boeren voor Buren verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Stadspasnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de regels die daarover zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij enkel persoonsgegevens verwerken indien daar een legitiem doel voor is. Boeren voor Buren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Boeren voor Buren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Boeren voor Buren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel indien er sprake is van een wettelijke uitzondering zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 AVG, bijvoorbeeld wanneer er uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boeren voor Buren maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boeren voor Buren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk is vastgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boeren voor Buren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van gegevens met een bank om te zorgen dat er betaald kan worden, of het delen van gegevens met een transportbedrijf om te zorgen dat jouw bestelling bezorgd kan worden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boeren voor Buren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boeren voor Buren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boerenvoorburen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Boeren voor Buren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat wordt opgeslagen, zodat je herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met deze cookies.

Boeren voor Buren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Boeren voor Buren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Boeren voor Buren maakt als laatst nog gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden en een beter inzicht te krijgen van het functioneren van onze website. De volgende data wordt verzameld door deze cookies:
– Het aantal unieke bezoekers
– Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
– Welke pagina’s gebruikers bekijken
– Hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
– Bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over onze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting over het wissen, toestaan en beheren van cookies in jouw browser: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boeren voor Buren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contactformulier of via info@boerenvoorburen.nl.

Translate »